Nawigacja

  Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

  Orgaznizacja Roku Szkolnego

  Semestr I

   

    

    I SEMESTR  01 IX 2017 – 12 I 2018

  • 04 IX 2017 – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

                      godz. 9:00 kl.2-6 – spotkanie uczniów klas 2-6 z wychowawcami w salach

                     godz.10:00 kl.0-1 – APEL KLAS 1 w auli / Samorząd Uczniowski

  • 14 IX – RADA PEDAGOGICZNAgodz. 14:30 / zatwierdzenie planów

                                                                i programów na rok szkolny 2017/2018

  • 18 IX– zebrania z rodzicami uczniów:   klas 1-7      16:30-17:30
  • 13 X – DZIEŃ NAUCZYCIELA -Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze / 8:00 – 11:30

                   PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ – godz. 9:00/ p. D. Hnatiuk

  • 25 X – Zebrania z rodzicami uczniów klas 1-7: godz.16.30 – 17.00

                                               Konsultacje godz.17:00-18:00

  • 01 XI – Wszystkich Świętych- dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
  • 08 XII – wystawienie ocen prognozujących
  • 11 XII – Zebrania z rodzicami uczniów klas 1-7: godz.16.30 – 17.00

                               Konsultacje godz.17:00-18:00 informacje o zagrożeniach

  • 22 XII – SPOTKANIE OPŁATKOWE – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze / 8:00-10:30
  • 25 – 31 XII2017r. – zimowa przerwa świąteczna
  • 01 I 2018- Nowy Rok- dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
  • 05 I – wystawienie ocen semestralnych
  • 08 I – powiadomienie rodziców o ocenach; zebrania z rodzicami uczniów:  

                                                                                                  klas 1-7  16:30-17:30

  • 11 I – RADA KLASYFIKACYJNAgodz. 14:30
  • 12 I – Zakończenie semestru- APEL KLAS 4-7 godz. 9:00 / Samorząd Uczniowski
  • 16 I 2018 – 26 I 2018 ferie zimowe

   

                                   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Galeria zdjęć