Nawigacja

  Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

  Półkolonie letnie 2017 Ferie zimowe 2014 Półkolonie letnie 2013 Ferie zimowe 2013

  Półkolonie

  Półkolonie letnie 2017

  PÓŁKOLONIE

   

   

  Szkoła Podstawowa nr 2 zaprasza dzieci z klas I- VI  na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji letnich.

  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Komuny Paryskiej36-38,  50-451Wrocław

  Turnus I : 31 lipiec 2017r. - 04 sierpień 2017r.

  Turnus II: 07 sierpień 2017r. – 11 sierpień 2017r.

   KOSZT: Turnus I- 120 zł ;Turnus II- 120 zł

   OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.00  

   W PROGRAMIE:

  - zajęcia taneczne, plastyczne

  - zajęcia na ściance wspinaczkowej,

  - Loopys World,

  - warsztaty w Muzeum,

  - wyjście do kina,

  - zajęcia i zabawy sportowe na świeżym powietrzu,

  - warsztaty chemiczne,

  - warsztaty artystyczne,

  - basen, wycieczka do wioski indiańskiej

  -zabawy i  gry planszowe.

  Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

  informacje: Magdalena Pietras tel. 795804082, 

   

  ZAPISY I OPŁATY:

  - karty kwalifikacyjne są dostępne w sekretariacie od 01 czerwca 2017r.

  - informacje o zakwalifikowaniu się dziecka na półkolonie zostaną przekazane telefonicznie                (sms) po złożeniu w sekretariacie szkoły karty kwalifikacyjnej wraz z podpisanym regulaminem półkolonii

  - po pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika w półkoloniach należy dokonać wpłaty (120 zł za każdy turnus) na podane niżej konto (według podanego wzoru) w terminie 3 dni i niezwłocznie dostarczyć dowód przelewu wniesionej opłaty do  sekretariatu szkoły.

  WPIS NA PÓŁKOLONIE LETNIE JEST WAŻNY  Z DNIEM ODDANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY POTWIERDZENIEM PRZELEWU WNIESIONEJ OPŁATY.

  PROSZĘ DOKONYWAĆ WPŁAT ZA PÓŁKOLONIE LETNIE 2017

  NA KONTO SZKOŁY.

  W tytule odbiorcy należy wpisać adres :

  Szkoła Podstawowa nr 2,

  u. Komuny Paryskiej 36-38, 50-451 Wrocław.

  Numer konta : 43 1020 52 26 0000 6202 0416 6229

  Tytuł wpłaty: darowizna na półkolonie

  LETNIE 2017 r., IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA,

  bez tego dopisku pieniądze trafią bezpowrotnie na konto Gminy.

  W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA OPŁATA NIE ZOSTAJE ZWRACANA

   

  Galeria zdjęć