Nawigacja

Półkolonie letnie 2017 Ferie zimowe 2014 Półkolonie letnie 2013 Ferie zimowe 2013

Półkolonie

Półkolonie letnie 2017

PÓŁKOLONIE

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 zaprasza dzieci z klas I- VI  na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji letnich.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Komuny Paryskiej36-38,  50-451Wrocław

Turnus I : 31 lipiec 2017r. - 04 sierpień 2017r.

Turnus II: 07 sierpień 2017r. – 11 sierpień 2017r.

 KOSZT: Turnus I- 120 zł ;Turnus II- 120 zł

 OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.00  

 W PROGRAMIE:

- zajęcia taneczne, plastyczne

- zajęcia na ściance wspinaczkowej,

- Loopys World,

- warsztaty w Muzeum,

- wyjście do kina,

- zajęcia i zabawy sportowe na świeżym powietrzu,

- warsztaty chemiczne,

- warsztaty artystyczne,

- basen, wycieczka do wioski indiańskiej

-zabawy i  gry planszowe.

Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

informacje: Magdalena Pietras tel. 795804082, 

 

ZAPISY I OPŁATY:

- karty kwalifikacyjne są dostępne w sekretariacie od 01 czerwca 2017r.

- informacje o zakwalifikowaniu się dziecka na półkolonie zostaną przekazane telefonicznie                (sms) po złożeniu w sekretariacie szkoły karty kwalifikacyjnej wraz z podpisanym regulaminem półkolonii

- po pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika w półkoloniach należy dokonać wpłaty (120 zł za każdy turnus) na podane niżej konto (według podanego wzoru) w terminie 3 dni i niezwłocznie dostarczyć dowód przelewu wniesionej opłaty do  sekretariatu szkoły.

WPIS NA PÓŁKOLONIE LETNIE JEST WAŻNY  Z DNIEM ODDANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY POTWIERDZENIEM PRZELEWU WNIESIONEJ OPŁATY.

PROSZĘ DOKONYWAĆ WPŁAT ZA PÓŁKOLONIE LETNIE 2017

NA KONTO SZKOŁY.

W tytule odbiorcy należy wpisać adres :

Szkoła Podstawowa nr 2,

u. Komuny Paryskiej 36-38, 50-451 Wrocław.

Numer konta : 43 1020 52 26 0000 6202 0416 6229

Tytuł wpłaty: darowizna na półkolonie

LETNIE 2017 r., IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA,

bez tego dopisku pieniądze trafią bezpowrotnie na konto Gminy.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA OPŁATA NIE ZOSTAJE ZWRACANA

 

Galeria zdjęć