Nawigacja

  Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

  Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń Szkoła bez przemocy Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła przyjazna uczniom Szkoła przyjazna dla sportu I Ty możesz zostać bohaterem

  Certyfikaty

  Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń

  Nasza szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów.
  Bierzemy udział w wielu akcjach i projektach ogólnopolskich mających na celu stałą poprawę stanu bezpieczeństwa.
  Od 6 lat organizujemy szkolną akcję "Przewrwa pełna atrakcji", w czasie której nauczyciele organizują ciekawe zajęcia dla uczniów.
  Co roku obchodzimy Dzień bez przemocy organizując uczniom liczne konkursy. 

  Dodatkowo nauczyciele organizują wiele przelekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa.
  Nasze liczne akcje i przedsięwzięcia spotkały się z uznaniem Jury,
  za co otrzmaliśmy certyfikat "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń".

  Opiekun akcji Beata Bryś

   

   

   

   

  Galeria zdjęć