Nawigacja

Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń Szkoła bez przemocy Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła przyjazna uczniom Szkoła przyjazna dla sportu I Ty możesz zostać bohaterem

Certyfikaty

Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń

Nasza szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów.
Bierzemy udział w wielu akcjach i projektach ogólnopolskich mających na celu stałą poprawę stanu bezpieczeństwa.
Od 6 lat organizujemy szkolną akcję "Przewrwa pełna atrakcji", w czasie której nauczyciele organizują ciekawe zajęcia dla uczniów.
Co roku obchodzimy Dzień bez przemocy organizując uczniom liczne konkursy. 

Dodatkowo nauczyciele organizują wiele przelekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa.
Nasze liczne akcje i przedsięwzięcia spotkały się z uznaniem Jury,
za co otrzmaliśmy certyfikat "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń".

Opiekun akcji Beata Bryś

 

 

 

 

Galeria zdjęć